Nina Dobrev - Magazine Scans

Nina Dobrev/Magazine scans/JOY

2. ledna 2012 v 13:46 | Flowerska

Nina Dobrev/Magazine scans/Bravo [Serbia]

2. ledna 2012 v 13:45 | Flowerska

Nina Dobrev/Magazine scans/US Weekly

29. prosince 2011 v 12:13 | Flowerska

Nina Dobrev/Magazine scans/Girlfriend

29. prosince 2011 v 12:11 | Flowerska

Nina Dobrev/Magazine scans 2011/Bravo[Bulgaria]

4. prosince 2011 v 9:27 | Flowerska

Nina Dobrev/Magazine scans/Все звезды Magazine

27. listopadu 2011 v 15:44 | Flowerska
source: ninadobrev-4fans

Nina Dobrev/Magazine scans/NOVEMBER 2011 - SFX Magazine

27. listopadu 2011 v 15:43 | Flowerska
source: ninadobrev-4fans

Nina Dobrev/Magazine scans/OK! Magazine

27. listopadu 2011 v 15:42 | Flowerska
source: ninadobrev-4fans

Nina Dobrev/Magazine scans/AUGUST 2011 - Girls Magazine [Belarus]

27. listopadu 2011 v 15:41 | Flowerska
source: ninadobrev-4fans

Nina Dobrev/Magazine scans/Świat Seriali [Poland]

27. listopadu 2011 v 15:40 | Flowerska
source: ninadobrev-4fans

Nina Dobrev/Magazine scans/DECEMBER 2011 - Twist [Poland]

27. listopadu 2011 v 15:39 | Flowerska

source: ninadobrev-4fans

Nina Dobrev/Magazine scans/NOVEMBER 2011 - TV Guide

27. listopadu 2011 v 15:38 | Flowerska
source: ninadobrev-4fans

Nina Dobrev/Magazine scans/OCTOBER 2011 - Series City [France] #2

27. listopadu 2011 v 15:38 | Flowerska


Nina Dobrev/Magazine scans/SEPTEMBER / OCTOBER 2011 - Star Revelations [France]

27. listopadu 2011 v 15:36 | Flowerska
source: ninadobrev-4fans

Nina Dobrev/Magazine scans/Dream' Up Magazine [France]

27. listopadu 2011 v 15:35 | Flowerska
source: ninadobrev-4fans

Nina Dobrev/Magazine scans/OCTOBER 2011 - Bravo Girl [Czech]

27. listopadu 2011 v 15:03 | Flowerska

source: ninadobrev-4fans

Nina Dobrev/Magazine scans/NOVEMBER 2011 - Capricho [Brazil]

27. listopadu 2011 v 15:02 | Flowerska

source: ninadobrev-4fans

Nina Dobrev/Magazine scans/Popcorn [Poland]

27. listopadu 2011 v 15:01 | Flowerska
source: ninadobrev-4fans

Nina Dobrev/Magazine scans/OCTOBER 2011 - Bravo [Poland]

27. listopadu 2011 v 15:00 | Flowerska
source: ninadobrev-4fans

Nina Dobrev/Magazine scans/OCTOBER / NOVEMBER 2011 - Trinity Stars [France]

27. listopadu 2011 v 14:59 | Flowerska

source: ninadobrev-4fans

Nina Dobrev/Magazine scans/OCTOBER / NOVEMBER 2011 - One [France]

27. listopadu 2011 v 14:58 | Flowerska
source: ninadobrev-4fans

Nina Dobrev/Magazine scans/OCTOBER 2011 - Series City [France]

27. listopadu 2011 v 14:57 | Flowerska

Nina Dobrev/Magazine scans/SEPTEMBER 2011 - Bravo [Poland]

27. listopadu 2011 v 14:56 | Flowerska
source: ninadobrev-4fans

Nina Dobrev/Magazine scans/OCTOBER 2011 > Twist [Poland]

27. listopadu 2011 v 14:55 | Flowerska
source: ninadobrev-4fans

Nina Dobrev/Magazine scans/AUGUST 2011 - Bravo [Poland] #2

27. listopadu 2011 v 14:53 | Flowerska
source: ninadobrev-4fans
 
 

Reklama